?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 公司新闻 - 贵州省柏景观雕塑工E有限公?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/gzhtds001/lib/style.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzhtds001/lib/css.css" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzhtds001/lib/zzsc.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzhtds001/lib/global.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzhtds001/lib/index1.css" > <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <div class="top"> <div class="top_center"> <div class="top_hy">贵州省柏景观雕塑工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.aito18.com">贵阳雕塑</a>?a href="/supply/">贵阳城市雕塑公司</a>?a href="/news/">贵阳雕塑h</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="top_r"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/13926/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="top_header"> <div class="header_con"> <div class="c_l"> </div> <div class="c_right"></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_center"> <ul> <li><a href="/" ><span>??/span></a></li> <li><a href="/about/" ><span>公司?/span></a><dl> <dd><a href="/about/" >走近我们</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" >企业文化</a></dd> <dd><a href="/about/about6.html" >资质证书</a></dd> </dl></li> <li><a href="/download/" ><span>工程案例</span></a></li> <li><a href="/supply/" ><span>雕塑制品</span></a> <dl> </dl> </li> <li><a href="/news/" ><span>新闻中心</span></a> <dl> <dd><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/dszs/" >雕塑知识</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/buy/" ><span>设计师风?/span></a></li> <li><a href="/about/about2.html" ><span>服务介绍</span></a></li> <li><a href="/contact/" ><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="case-warp csort"> <div class="case-sort"> <div class="weizhi"> <div class="xwdt"> <p>新闻中心</p> </div> <div class="dqwz1">当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/dszs\">雕塑知识</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="mainn"> <div class="mleft"> <div class="infonr"> <div style="width:845px;margin:0 auto;"> <div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-08-12</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/265.html"><b>雕塑公司谈泥塑教学中的造型问题</b></a></div> <div class="listtnr">初学者往往觉得做惔塑很有趣Q或者很好玩Q用一块块的惔巴随便捏捏就能做出各U各L人物、动物Ş象,好像可以包罗万象。但当你真正学习了惔塑之后,才觉得惔塑ƈ非想象中的那L?..<a href="/news/265.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-06-24</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/264.html"><b>陶瓷泥料与雕塑成型的关系</b></a></div> <div class="listtnr">陶瓷泥料_一些含有陶瓷原料必备的 化学成分的粘土配制的Q粘土是天然界?的多U不同物质的混合体,从外观上看,有的 呈土Ӟ有的呈致密块Ӟ光色有自、灰?黄、红{各...<a href="/news/264.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-06-16</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/263.html"><b>不锈钢雕塑把握空间要?/b></a></div> <div class="listtnr">不锈钢雕塑在我们的日常生zd中是非常多见的,在中国的很多城市当中我们都是可以看到的,不锈钢钢材质h耐空气、蒸汽、水{弱腐蚀介质和酸、碱、盐{化学浸蚀性介质腐蚀的特性,?..<a href="/news/263.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-06-07</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/262.html"><b>人物雕塑有什么突出的特点</b></a></div> <div class="listtnr">雕塑材料的用更加广泛。青铜、金、银、铅、陶、玉、石、牙、骨、木{不同质材各其长,而且出现l合使用的趋向。各U材料的刉工Z有新的发展,如青铜工艺分铸、焊接等技艺的?..<a href="/news/262.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-05-27</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/261.html"><b>ȝ钢雕塑的装饰性非常好</b></a></div> <div class="listtnr">ȝ钢雕塑的重点目标x装束都市环境、都市广场、都市市场、都市小区、都市街道等公众的生存空_雕塑厂家把玻璃钢雕塑刉成多种不相同的ȝ钢款型,到一个家居生存用品,譬如...<a href="/news/261.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-05-19</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/260.html"><b>ȝ钢雕塑出现损坏如何进行修补?</b></a></div> <div class="listtnr">一Q先玻璃纤l布按工件大致外形进行裁?应比工gE大Q然后除?也可先除蜡后裁剪)Q业余条件下可采用烘烤法除腊。找一500-1000W늂Q通电U热后将ȝ布放上往烤不...<a href="/news/260.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-05-08</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/259.html"><b>贵阳雕塑公司Q什么是微雕</b></a></div> <div class="listtnr">中国微观雕刻历史源远长。远在殷商时期的甲骨文中Q就出现微型雕刻。战国时的玺印小如篏黍,印文却有q之分。众所周知的王叔远的《核舟记》,也是中国历史上微雕艺术的l典之作?..<a href="/news/259.html" >[详情]</a></div> </div> </div><div class="artlist"> <div class="times" onmouseover="this.className='ontimes'" onmouseout="this.className='times'">2021-04-27</div> <div class="listt"> <div class="listtbt"><a href="/news/258.html"><b>城市雕塑的装饰性越来越重要</b></a></div> <div class="listtnr">生活在城市的我们Q看到的城市的雕塑第一眼就是外观,外观是否好看Q外观是否逼真Q这个在很大E度上吸引着我们Q虽说城市雕塑的标志性,U念性很重要Q但我个为现在的城市雕塑?..<a href="/news/258.html" >[详情]</a></div> </div> </div> <div class="tg_pages" > <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mright"> <div class="part2"><span><a href="/about/" >关于我们</a></span><a href="/about/"><img src="/template/gzhtds001/images/more.jpg" alt="贵州雕塑厂家"/></a></div> <div class="part3"> <div class="zxal"> <p><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></p> <p><a href="/news/dszs/" >雕塑知识</a></p> </div> </div> <div class="part2"><span><a href="/news/">推荐阅读</a></span><a href="/news/" ><img src="/template/gzhtds001/images/more.jpg" alt="贵州雕塑"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/265.html" title="[tilte]"><span class="a_t">雕塑公司谈泥塑教学中的造型问题...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/264.html" title="[tilte]"><span class="a_t">陶瓷泥料与雕塑成型的关系...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/263.html" title="[tilte]"><span class="a_t">不锈钢雕塑把握空间要?..</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/262.html" title="[tilte]"><span class="a_t">人物雕塑有什么突出的特点...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/261.html" title="[tilte]"><span class="a_t">ȝ钢雕塑的装饰性非常好...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/260.html" title="[tilte]"><span class="a_t">ȝ钢雕塑出现损坏如何进行修补?...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/259.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳雕塑公司Q什么是微雕...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/258.html" title="[tilte]"><span class="a_t">城市雕塑的装饰性越来越重要...</span> </a></li> </ul> </div> </div> </div> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="/templets/default/js/jquery-1.4.2.min.js" ></script> <script src="/templets/default/js/lanrenzhijia.js" ></script> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="footer"> <div class="f_con"> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >公司?/a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >推荐资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >联系我们</a> | <a href="/sitemap.html" >|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank" >手机|站</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1277725534'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1277725534%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-07-24/"></script> Powered by <a rel="nofollow" target="_blank" >{l</a>    </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.aito18.com(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州省柏景观雕塑工E有限公?nbsp;  贵州雕塑厂哪家好Q供应订做多钱Q贵阳不锈钢雕塑怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供贵阳雕塑公司、贵阳雕塑厂、贵阳雕塑厂、贵阳雕塑公司等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <span style="font-weight:bold;">热门城市推广: </span> <a href="/guiyang.html" title="贵阳" target="_blank" >贵阳</a> <a href="/liupanshui.html" title="六盘? target="_blank" >六盘?/a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/xingyi.html" title="兴义" target="_blank" >兴义</a> <a href="/tongren.html" title="铜仁" target="_blank" >铜仁</a> <a href="/kaili.html" title="凯里" target="_blank" >凯里</a> <a href="/anshun.html" title="安顺" target="_blank" >安顺</a> <a href="/douyun.html" title="都匀" target="_blank" >都匀</a> <a href="/bijie.html" title="毕节" target="_blank" >毕节</a> <a href="/qianxi.html" title="黔西" target="_blank" >黔西</a> </div></div> </td> </tr> </table> </div> <script src="/template/gzhtds001/lib/jquery.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav_center li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <script> (function() { // q回剙按钮自动隐藏 $(window).scroll(function(){ if ($(window).scrollTop()>200){ $('#goTop').fadeIn(); }else if($(window).scrollTop()<200){ $('#goTop').fadeOut(); } }); // q回剙按钮 $('#goTop').click(function() { $("html, body").animate({scrollTop:0}, 200); }); })(); </script> <script> (function(b,a,e,h,f,c,g,s){b[h]=b[h]||function(){(b[h].c=b[h].c||[]).push(arguments)}; b[h].s=!!c;g=a.getElementsByTagName(e)[0];s=a.createElement(e); s.src="http://s.union.#/"+f+".js";s.defer=!0;s.async=!0;g.parentNode.insertBefore(s,g) })(window,document,"script","_qha",302707,false); </script> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/106b33997c0e45d46b88b549fc6aa12b6/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <a href="http://www.aito18.com/">国产蝌蚪视频在线观看,成 人 黄 色 激 情视频网站,东京热人妻中文无码AV,黑人太大太长疼死我了</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>